Ekstraordinært årsmøte i Agder Grønne Studenter
Fotocredit: Grafikk / Agder Grønne Studenter

Ekstraordinært årsmøte

Velkommen til årsmøte i Agder Grønne Studenter! Nå som studieåret er i gang ønsker vi å velge et nytt styre i Agder Grønne Studenter. Alle studenter med interesse for natur og miljø er derfor hjertelig velkomne til årsmøtet.

10. september 2020

Sakspapirer vil bli sendt ut senest 19. september. Kun medlemmer har stemmerett.

 

Dagsorden

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av 2 protokollunderskrivere
  • Godkjenning av årsmelding 2019-2020
  • Arbeidsplan for 2020-2021
  • Budsjett for 2020-2021
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer

 

Håper vi ses!

Arrangement på Facebook: Årsmøte – nytt styrevalg