Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Agder Grønne Studenter

Velkommen til årsmøte i Agder Grønne Studenter! Nå som studieåret er i gang ønsker vi å velge et nytt styre i Agder Grønne Studenter. Alle studenter med interesse for natur og miljø er derfor hjertelig velkomne til årsmøtet.

Sakspapirer vil bli sendt ut senest 19. september. Kun medlemmer har stemmerett.

 

Dagsorden

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av ordstyrer og referent
  • Valg av 2 protokollunderskrivere
  • Godkjenning av årsmelding 2019-2020
  • Arbeidsplan for 2020-2021
  • Budsjett for 2020-2021
  • Valg av styre
  • Vedtektsendringer

 

Håper vi ses!

Arrangement på Facebook: Årsmøte – nytt styrevalg